Registrera dig

HUR DU GÖR EN LIVSAVGÖRANDE FÖRÄNDRING


ENKLARE LIV MED RÄTT FOKUS

20180801 7970Är det verkligen realistiskt att tro att man får ett enklare och lyckligare liv genom att prioritera hälsa och att göra smartare och mer reflekterande val? Ja, säger Laila Karlsson och Lotta Wesley som har tagit ett unikt helhetsgrepp och skapat utbildningen DITT MAGISKA LIV.

”Vi är alla del i universums system av energi. När vi som individer inser vårt eget sammanhang och att vi är delaktiga i det systemet så kommer aha-upplevelser och insikter och vi får en grundläggande förståelse. Önskan och lusten till förändring kommer då inifrån dig själv och de resultat du som individ skapar blir mycket tydliga. Som deltagare i vår utbildning får man en insikt, inte bara om vad du som deltagare vill, utan också vart du är på väg i livet. Utbildningen är designad att ge deltagaren en harmoni som genomsyrar hela dennes livsstil. Utbildningen ger dig som deltar bland annat ökad tilltro till dig själv och mer balans i livet.” – säger Laila Karlsson.

ANPASSAD UTBILDNING UTIFRÅN BEHOV

Innan Laila och Lotta startade sina utbildningar började de med att intervjua ett antal personer med olika livssituationer, för att därigenom se vilka behov som människor behöver hjälp med i dagens samhälle.
Frågor som ”Vad är det som du upplever som jobbigast i livet?”, ”Vad saknar du mest?” och ”Vad skulle du önska om allt var möjligt?” har legat till grund för flera anpassade komponenter i utbildningen Ditt Magiska Liv.
Stressen var en faktor som de intervjuade upplevde överskuggade allt, att inte hinna stanna upp och tänka efter tillräckligt när beslut skulle fattas. Allt gick i ett hela tiden. Tiden var en stor faktor som många av de intervjuade upplevde som bristvara i de deras liv.
Känslan av att inte kunna utveckla sin egen potential och att hela tiden stå tillbaka för andras krav var också en faktor som var dominerande i undersökningen. Båda dessa faktorer skapar naturligtvis onödig oro och energiläckage. Trötthet blir ett faktum.

ENERGI- OCH ÅRSTIDSBASERAD HÄLSA

20180803 12405420180803 084845Enligt Traditionell Kinesisk Medicin så finns det 5 årstider. Sensommaren är en som kanske inte alla känner till. Utbildningens bygger på de flöden och strukturer som finns i naturen, energier och den kinesiska medicinen, däribland Yin och Yang. Utbildningen Ditt Magiska Liv är därför uppdelad på 5 individuella endags-utbildningar, där deltagarna träffas för en heldag under respektive årstid. Då arbetar man både med teori och praktik, vilket bland annat innefattar fysiska övningar och praktiska årstidstips. Däremellan får deltagarna ett uppföljande coachningtillfälle.
Våra känslor är bron mellan våra inre tankar och paradigmer till våra yttre handlingar. Förståelsen av hur obearbetade känslor i förlängningen skapar obalanser i våra kroppsliga system är en oerhört viktig insikt och en nyckel till vår hälsa och livskvalitet.

DIN RESA BÖRJAR MED VAR DU ÄR

”Skulle du ge dig ut på en resa utan att veta vart du vill, eller varifrån du åkte?
På samma sätt som du måste veta varifrån du påbörjar din resa och var ditt mål är, så är det av största vikt att veta ditt eget nuläge när du ska ut på din egen livsresa. Därför ligger en nulägesanalys till grund för varje deltagare när utbildningen startar. Deltagarens egen livsbok, som de får, är en viktig del i utbildningen. Vad de vill förändra, vilka livsverktyg de väljer under utbildningen, samt resultaten de uppnår. En egen livsbok som gör det lätt att följa sin egen resa. Den hjälper deltagaren att skapa en stolthet och en tydlighet som gör att det blir lättare att se klart vilka livsval som är viktigast och även att kunna se sina egna reaktioner på saker och ting. De kan använda sina livsverktyg till att städa ur det som inte längre är till någon hjälp i deras liv, och istället fokusera på det som ger bästa möjliga hälsa och livsenergi.” – berättar Lotta Wesley.

EFFEKTIVITET KONTRA LIVSKVALITET

Vi lever idag i ett informationssamhälle där produktivitet och aktivitet oftast värderas väldigt högt. Tiden för reflektion har minskat. Därmed också tiden att ta ut rätt riktning i sitt eget liv. Det finns sällan längre tid för de så viktiga samtalen inom familjen om livet och vad som gör oss till kloka kärleksfulla människor i balans. Kraven på var och en har de senaste åren drastiskt försämrat vår hälsa och vår livskvalitet.
Alltför sällan ges det möjlighet att reflektera över vad som är viktiga värden för att vi ska få ett bra samhälle där vi också kan behålla vår hälsa och energi - fysiskt, mentalt och själsligt. Det måste till en förändring. Och den förändringen måste komma nu!
Att få möjlighet att vara lycklig, med hög livskvalitet, hälsa och energi, där vi som individer kan bidra till samhället, både genom våra värderingar och med vår produktivitet kräver eftertanke, ett ställningstagande och oftast en livsförändring. Och varaktig förändring kräver tid. Tid för reflektion och att veta var du som individ är nu, och vart du vill i livet och utrymme för skapande handling.  Att dessutom ha någon som guidar på vägen är avgörande. 

”Den förändringen har vi nu äntligen möjlighet att bidra till, genom utbildningen DITT MAGISKA LIV.” – avslutar Lotta och Laila unisont.

Blissful Living

c/o Wesley Enterprises Vision of Excellence AB, Robertshöjdsgatan 14, 416 78 Göteborg 0735-732 420, 0706-784 251