Registrera dig
DittMagiskaLiv KreativVar 600x400 1.0

Kreativ vår

Våren är tid för
möjligheter • livskraft • energi • förverkligande • beslutsamhet
  • Detox för kropp och sinne
  • Ökad energi, lust och livsglädje
  • Ökad inspiration och kreativitet
  • Ökad lyhördhet - att lyssna till din inre röst
  • Mer skratt, humor och njutning i ditt liv
  • En känsla av kraft och beslutsamhet
  • En handlingsplan för att verkliga dina drömmar och mål
  • Program med övningar för Kropp, Själ & Sinne, som stärker dig och hjälper dig att använda det som är karaktärisktiskt för våren
  • Medvetenhet om din egen utveckling
 

Ditt magiska liv - Kreativ vår

Kort sammanfattning - Kreativ vår

Våren är möjligheternas tidlivskraft och energi spirar! Det är dags att ta tillvara din inre kraft, fatta beslut att förverkliga de insikter som växt fram under vintern. I Vårens workshop gör vi fysiska och mentala övningar som är kopplade till kreativitet, lust, inspiration och beslutsamhet. Under dagen hjälper vi dig att ta första steget till att förverkliga dina visioner och drömmar. Allt för att du ska leva ditt liv till fullo.


Beskrivning - Kreativ vår

Vi jobbar under dagen med övningar som utgår från kropp, själ och sinne. Utifrån dessa tre så gör vi praktiska och mentala övningar. Övningar som lägger en grund och en förståelse för hur vår tankar om oss själva och det som sker runt omkring oss påverkar våra liv.

Varje årstid har sin egen rytm och vi människor påverkas utav detta. Tillåter vi oss inte att lyssna på den rytmen kommer vi i otakt och kan inte utnyttja fördelarna i det naturliga flödet. Därför kommer vi också att jobba med rörelser som stärker de organ som är kopplade till den årstiden som vi befinner oss i just nu.

Vårens årstid är direkt kopplad till organet levern och under värens workshop drar vi nytta av den inre och yttre uppåtstigande energin för att kraftfullt förverkliga det som du blivit medveten om under vinterns workshop. Workshopen är som en detox för kropp och sinne. Vi kommer att jobba med att öka medvetenheten om din egen utveckling.

Under vårens workshop kommer du lära dig hur skratt, humor och njutning är en viktig ingrediens för att leva ett rikt liv och du kommer att få göra en handlingsplan för att förverkliga dina drömmar och mål. Du får ett steg för steg program med övningar som du har gjort under dagen, så att du med en känsla av kraft och beslutsamhet lätt kan följa upp det du lärt dig och förankra dina kunskaper i din vardag. Allt för att du ska få varaktiga resultat.

För maximal effekt består Ditt magiska liv av nedanstående 5 delkurser

DittMagiskaLiv ReflekterandeVinter 600x400 1.0 

Reflekterande vinter


Vintern är en tid för stillhet, reflektion och eftertanke.

Läs mer 

 
DittMagiskaLiv KreativVar 600x400 1.0 

Kreativ vår


Våren är möjligheternas tid – livskraft och energi spirar!

Läs mer 

 
DittMagiskaLiv EldigSommar 600x400 1.0 

Eldig sommar


Sommaren står för värme, eld och kraft. Och även inspiration, nya influenser och utveckling.

Läs mer 

 
DittMagiskaLiv NarandeSensommar 600x400 1.0 

Närande sensommar


Sensommaren karaktäriseras av näring, mognad, balans, inre styrka och stabilitet.

Läs mer 

 
DittMagiskaLiv VitalHost 600x400 1.0 

Vital höst


Höstens nyckelord är kommunikation, klarhet, att samla kraft och att ta in livet.

Läs mer 

 

Blissful Living

c/o Wesley Enterprises Vision of Excellence AB, Robertshöjdsgatan 14, 416 78 Göteborg 0735-732 420, 0706-784 251